Járványügyi tudnivalók a 2020/2021-es tanév kezdetén

 
Tisztelt Hallgató!
 
1. Tájékoztatom, hogy a Nyíregyházi Egyetemen hagyományos, személyes jelenlétet
igénylő oktatási formában kezdődik meg a 2020/2021-es tanév őszi féléve a fenntartó utasításának megfelelően.

2. Az oktatásban csak tünetmentes hallgató vehet részt.

3. A tünetmentes hallgatók esetében is elengedhetetlen az egészségügyi szabályok – gyakori, szappanos kézmosás és kézfertőtlenítés – maradéktalan betartása. A hallgatók testhőmérséklet-mérést követően léphetnek be az intézmény épületeibe.

4. A külföldi/határon túli, nappali tagozatos hallgató a jelenléti oktatásban azután tud részt venni: 

 • ha letöltötte a 2 hetes karantént, melyet a kollégiumban biztosítani tudunk számára, és a kollégium igazgatója által adott, erről szóló igazolást elküldi a szakot gondozó intézet igazgatójának;
 • vagy ha a szakfelelős intézet intézetigazgatójának elküldi elektronikus formában névvel és szakkal ellátva a két negatív Covid-tesztről szóló igazolást.
  A tanár szakos hallgatók az igazolásokat Nagyné dr. Schmelczer Erikának, a Bessenyei György Pedagógusképző Központ főigazgatójának a schmelczer.erika@nye.hu e-mail-címére kell, hogy elküldjék névvel és szakkal ellátva. A BGYPK főigazgatója az érintett hallgató szakjait gondozó intézetigazgatóknak jelzést ad, akik kötelesek az oktatókkal megosztani az információt. A karanténban lévő külföldi nappalis hallgatóknak biztosítani kell az egyidejű online oktatás lehetőségét.
5. Az oktatással kapcsolatos tudnivalók:
 
 • A személyes jelenléti tanórákat lehetőség szerint úgy szervezzük meg, hogy a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen.
 • A szájat és orrot eltakaró maszk használata mindenki számára kötelező, maszk nélkül nem lehet részt venni a tanórákon. Abban az esetben, ha a hallgató a tanórán maszk nélkül jelenik meg, az oktató köteles elküldeni az óráról. Ha a hallgató visszamegy elfogadható időn belül maszkban az órára, az oktató engedélyezheti a részvételt, és akkor az óra igazolt lesz. Amennyiben a hallgató nem tér vissza az órára, az igazolatlan hiányzásnak számít.
 • Amennyiben Ön hatósági házi karanténban van, vagy SARS-CoV-2-PCR tesztpozitív személy, ennek tényéről köteles haladéktalanul tájékoztatni a szakfelelős intézet intézetigazgatóját elektronikus formában (e-mail útján) név és szak megjelölésével. A tanárképzésben részt vevő hallgató a Bessenyei György Tanárképző Központ főigazgatójának, Nagyné dr. Schmelczer Erikának köteles a jelzést elküldeni név és szak megjelölésével a schmelczer.erika@nye.hu e-mail-címre. A fenti esetekben – igazolás elküldése mellett – hiányzása igazolt hiányzásnak minősül. A főigazgató asszony fogja az információt tovább küldeni a hallgató szakjait gondozó intézetigazgatóknak.
 • A külföldi/határon túli, levelező tagozatos hallgatóknak a konzultációval egy időben biztosítjuk az online oktatást.
 • A hallgató csak azután látogathatja ismét a tanórákat, amennyiben az ÁNTSZ által kiadott határozatot vagy a 2 negatív SARS-CoV-2-PCR tesztet a fent leírt módon eljuttatja elektronikusan az intézetigazgató vagy a tanárképzési főigazgató részére.

6. A vizsgáztatással kapcsolatos tudnivalók:

 • a számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató vehet részt,
 • zárthelyi dolgozatok, évközi beszámolók esetén a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges (higiénés szabályok betartása, távolságtartás, maszkviselés),
 • számonkérések (szóbeli, írásbeli) megkezdése előtt köteles a hallgató az oktató által kiosztott fenntartó által kért Pre-triázsolás kérdőívet kitölteni.

7. Adminisztrációs ügyintézés:

 • a Tanulmányi Osztály irodáiban tartózkodók számát limitáljuk: egyszerre egy ügyintézőnél csak egy hallgató lehet,
 • a hallgatók csak kézfertőtlenítés után mehetnek be ügyintézés céljából az irodába,
 • a maszk viselése kötelező,
 • előnyben részesítjük az online ügyintézési formákat (elektronikus kérvények, e-mail).

8. Rendezvények

Az oktatást nem érintő rendezvényeket nem lehet megtartani (versenyek, szakestek, sportrendezvények stb.).

 
Mindenkinek jó egészséget kíván a Nyíregyházi Egyezem vezetése!
 
Nyíregyháza, 2020. szeptember 11.
 
 
              Vassné dr. habil. Figula Erika                          Dr. habil. Minya Károly
                                 rektor                                              oktatási rektorhelyettes
 

 

shadow