shadow
shadow

Záróvizsga 2018. január

Hallgatói beosztás a 2018. január 17-19.
között tartandó záróvizsgára

Felsőoktatási szakképzés
Alapképzés
Osztatlan tanárképzés
Mesterképzés
Szakirányú továbbképzés

Figyelem: az adatok tájékoztató jellegűek! (2018. január 9-i állapot)

shadow

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás...

 
Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a
2017-18 tanév őszi félévében végzős hallgatók részére
 
Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázaton elnyerhető díjat létesít végzős hallgatók részére.

A részletes pályázati felhívás megtekinthető itt.

shadow

Nemzeti Kiválóság Program 2017

Tíz hallgatónk kap ösztöndíjat az Új Nemzeti Kiválóság Programban

 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) idei pályázatain összesen tíz nyertes hallgató részesül különböző összegű, egyenként 375.000 Ft-1.000.000 Ft közötti támogatásban a 2017/2018. tanévben a Nyíregyházi Egyetemen.

shadow

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Az emberi erőforrások minisztere a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II.25.) Korm. rendelet alapján a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: Központ) lebonyolításában 2017. szeptemberi 4-i megjelenéssel nyílt pályázatot hirdet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat tárgya: a pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas támogatása azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll, amennyiben az ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:

- egységes, osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már  tanulmányokat folytat,

- vállalja, hogy

      • a tanárképzésben, illetve a gyógypedagógia alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és

      • az oklevél megszerzését követően – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn.

A pályázatot elektronikusan és papír alapon kell nyújtani. A pályázat elektronikus beadásához a Központ honlapján található elektronikus felület áll rendelkezésre: http://osztondij.kk.gov.hu 

A pályázat benyújtási határideje:  2017. szeptember 30.

A részletes pályázati kiírás és letölthető dokumentumok megtalálhatók az alábbi linken: http://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij

shadow
shadow
shadow

Pótmeghirdetés a Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj (Új Nemzeti Kiválóság Program) 2017/2018. tanévi Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat és a Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat Pályázati Kiírásai kapcsán a Nyíregyházi Egyetem hallgatói részére

 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Pályázókat, hogy 2017/2018. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj (Új Nemzeti Kiválóság Program, a továbbiakban: ÚNKP) 2017. május 5-én megjelent Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat és a Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat Pályázati Kiírásai a Nyíregyházi Egyetem hallgatói részére pótmeghirdetés keretében újra megnyitásra kerültek. 

A pályázati felhívások elérhetőek a következő oldalon:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/potmeghirdetes-a-nemzeti-felsooktatasi-kivalosag-osztondij-uj-nemzeti-kivalosag-program-2017-2018-tanevi-felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondijpalyazat-es-a-felsooktatasi-mesterkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondijpalyazat-palyazati-kiirasai

shadow

Záróvizsga 2017. június

Hallgatói beosztás a 2017. június 14-16. között tartandó záróvizsgára

Felsőoktatási szakképzés

Alapképzés

Mesterképzés

Szakirányú továbbképzés

Figyelem: az adatok tájékoztató jellegűek! (2017. június 02-i állapot)

shadow